IZOBRAZBA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA


MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

KATEGORIJE:
     OPG i drugi poljoprivrednici
     Tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom
     Pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine
     Profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu

Obveza pohađanja izobrazbe propisana je Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).
Obveza se odnosi na sve korisnike pesticida.

Nastava se održava u suvremeno opremljenim učionicama na adresi Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (zgrada fakulteta), Trg bana Jelačića 6, Koprivnica. Nastava traje tri dana, četvrti dan se polaže ispit.

Cijena izobrazbe je 370 kuna (u cijenu je uključena skripta, ispit i iskaznica). Za polaznike Male poljoprivredne akademije cijena izobrazbe je 340 kuna. Mogućnost plaćanja u dva obroka.

Polaznici koji polože ispit dobivaju Potvrdu o završenoj izobrazbi te identifikacijsku iskaznicu koju izdaje nadležna savjetodavna služba.

Ukoliko se niste prijavili, možete to još uvijek učiniti putem telefona  048/621 106 ili 048/240 307, e-mail educa@pou-kop.hr, on line prijavom ili osobno na adresi Starogradska 1 i Trg bana Jelačića 6, Koprivnica.

U nastavku možete preuzeti sljedeće dokumente
Prijavnicu za izobrazbu
Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja
Upute za popunjavanje prijavnice
Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida

TERMINI NASTAVE - MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE:
1. GRUPA - 22.,23.,24. siječnja 2015. - ispit 26. siječnja 2015. - ZAVRŠENO
2. GRUPA - 28.,29.,20. siječnja 2015. - ispit 2. veljače 2015. - ZAVRŠENO
3. GRUPA - 9.,10.,11. veljače 2015. - ispit 12. veljače 2015. - ZAVRŠENO
4. GRUPA - 9.,10.,11. ožujka 2015. - ispit 12. ožujka 2015. - ZAVRŠENO
5. GRUPA - 1.,2.,3. prosinca 2015. - ispit 7. prosinca 2015. - ZAVRŠENO
6. GRUPA - 11.,12.,13. siječnja 2016. - ispit 15. siječnja 2016. - ZAVRŠENO
7. GRUPA - 22.,23.,24. veljače 2016. - ispit 26. veljače 2016. - ZAVRŠENO
8. GRUPA - 29.2.,1.3.,2. ožujka 2016. - ispit 4. ožujka 2016. - ZAVRŠENO
9. GRUPA - 21.,22.,23. ožujka 2016. - ispit 24. ožujka 2016. - ZAVRŠENO
10. GRUPA - 9.,10.,11. svibnja 2016. - ispit 13. svibnja 2016. - ZAVRŠENO
11. GRUPA - 27.,28.,29. ožujka 2017. - ispit 31. ožujka 2017. - ZAVRŠENO


TERMINI NASTAVE - MODUL ZA SAVJETNIKE:
1. GRUPA - 23.,24.,25. studenoga 2015. - ispit 26. studenoga 2015. - ZAVRŠENO


Kandidati trebaju donijeti na prvi dan nastave:

- OIB
- Presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili presliku radne knjižice s upisanom stručnom spremom
- Prijavnicu možete preuzeti na web stranici www.pou-kop.hr ili je možete ispuniti prije početka izobrazbe u Učilištu

Obavijest Savjetodavne službe o izdavanju iskaznica

ON LINE UPIS U LISTU POLAZNIKA


Ispit - ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA