Provedba projekta u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: P-EE
Objavljeno: 17.10.2016. 11:09:23

''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities''
''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities''

Ključni poticaj za prijavu prijedloga projekta u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2 nalazi se u neusklađenosti obrazovnog sustava i tržišta rada. Aktualna problematika velikog broja azilanata/migranata za koje je Hrvatska u najvećem broju tranzicijska zemlja, pridodala je značaj našoj ideji te je tako nastao projekt čija se glavna aktivnost odnosi na kreiranje inovativnog kurikuluma za obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika obrazovnih ustanova kao primarne ciljne skupine s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad sa sekundarnom ciljnom skupinom - migrantima, azilantima i Romima. Cilj projekta ''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'' nalazi se u mogućnosti postizanja veće razine suradnje i koordinacije svih interesnih dionika s naglaskom na obrazovanje, gospodarske aktivnosti i tržište rada. Osposobljavanje osoblja projektnih partnera za inovativno zanimanje ''Stručnjak za koordinaciju obrazovanja i zapošljavanja'' posredno će doprinijeti uključivanju sekundarnih ciljnih grupa u procese obrazovanja i zapošljavanja te neće imati samo socijalnu, nego i ekonomsku korist za ciljne skupine i sredinu u kojoj žive.

Nakon pažljivog odabira od ukupno 43 prijavljenih organizacija koje su izrazile interes za sudjelovanje u projektu, odabrani su i u projektu će sudjelovati ukupno 6 projektnih partnera koji će svojim karakteristikama najviše doprinijeti realizaciji projekta u cjelini: SPOLECNA AKADEMIA NAUK (SAN), privatno sveučilište iz Poljske; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Hrvatske, Osijek; INFOR ELEA, talijanski konzorcij od 250 javnih i privatnih institucionalnih i gospodarskih partnera; Slovo 21, nevladina i neprofitna češka organizacija; MBM Training and Development Center LTD, međunarodna tvrtka iz Velike Britanije te Vilnius „Židinio“ gimnazija za odrasle iz Litve.

Ključne aktivnosti projekta su: izrada kurikuluma koji će se sastojati od 4 modula (Andragoški modeli poučavanja; Moderne komunikacijske tehnologije; Upravljanje ljudskim potencijalima: istraživanje, analiza, planiranje i realizacija; Međukulturalne kompetencije); edukacija nastavnog osoblja na osnovi izrađenog kurikuluma; izrada pedagoških materijala prema svim andragoškim standardima; istraživanje i analiza razvoja i kvalitete tijeka projekta; evaluacija samog projekta; vidljivost i diseminacija projekta objavama u tiskanim i elektroničkim medijima te organizacijom završne konferencije. Ključni rezultati nastali tijekom trajanja projekta kroz projektne aktivnosti (istraživanja i analize, izrađeni kurikulum, pedagoška literatura, promotivni materijali) bit će objavljeni na web stranici projekta s ciljem diseminacije i vidljivosti projekta. Ključno mjerilo pokazatelja ostvarenja rezultata je edukacija 12 polaznika iz partnerskih organizacija te zainteresiranih polaznika iz organizacija silent partnera. Rezultati projekta će donijeti trajnost te biti na raspolaganju i drugim zainteresiranim stranama kroz komercijalizaciju, nostrifikaciju kurikuluma u svim zemljama partnerima, a u kasnijoj fazi i u drugim zemljama zainteresiranih dionika, te postavljanju EU certifikata za inovativno zanimanje na osnovu novog kurikuluma.

Više o projektu na stranicama:
www.p-ee.eu