NATJEČAJI:


OBAVIJEST:

ODLUKA o poništenju natječaja za radno mjesto administratora/ice-referenta/ice na neodređeno vrijeme raspisanog 19.9.2018.


PREUZIMANJE: ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19.09.2018. godine objavljen je oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu administrator/ica-referent/ica.


PREUZIMANJE: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

DOKUMENTI:

- Zakon o porezu na dodanu vrijednost

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- Uredba o uredskom poslovanju

- Pravilnik o rokovima čuvanja poslovne dokumentacije i arhivskog gradiva