PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE


ON LINE PRIJAVA

Pučko otvoreno učilište Koprivnica, nositelj je odobrenja izobrazbe u području javne nabave, po rješenju Ministarstva gospodarstva KLASA: UP/I-406-01/17-01/05, URBROJ: 526-06-02-02-02/1-17-02 od 22. svibnja 2017., te je evidentirano u Registru nositelja programa pod rednim brojem 63.
Odobrenje važi do 22. svibnja 2020. godine.

Cilj izobrazbe: Stjecanje znanja, vještina i sposobnosti sudionika uključenih u sustav javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama. S ciljem kvalitetne pripreme i provedbe postupaka javne nabave naručitelji moraju osigurati da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u pojedinačnom postupku posjeduje važeći certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave provodi se sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 65/2017).

RJEŠENJE – Program izobrazbe u području javne nabave
REGISTAR NOSITELJA PROGRAMANAJAVE TERMINA IZOBRAZBE:

Program: Specijalistička izobrazba u području javne nabave

Termin izobrazbe: od 11. do 15. rujna 2017.

Trajanje izobrazbe: 50 nastavnih sati

Mjesto održavanja:
Pučko otvoreno učilište Koprivnica
Trg bana Jelačića 6
Koprivnica


Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku zajedno s PDV iznosi 3.400,00 kuna
Naknada uključuje sudjelovanje u programu i pisani materijal

Uplata: Naklada za sudjelovanje na izobrazbi uplaćuje se unaprijed na žiro račun pri Podravskoj banci IBAN: HR5523860021820100005 model plaćanja HR64, poziv na broj 7803-27974-10 (opis plaćanja: ime i prezime-izobrazba javna nabava)


Prijava: ON LINE PRIJAVA  do 5. rujna 2017.
Prijave putem e-maila ksenija.kruselj@pou-kop.hr ili telefonom na broj: 048/240-302
Broj mjesta ograničen: 35 (predviđeni broj mjesta popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata)


PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
RASPORED PREDAVANJA PO DANIMAŽIVOTOPISI PREDAVAČA:
Anđelko Rukelj
Manuela Licul Martinčić
Robert Urek
Tatjana Kreč
Verdana Podnar
Zlatko Hasu