- STATUT, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
- PRAVILNIK O RADU
- KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE GRADA KC
- PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
- POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
- SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA POU KOPRIVNICA
- KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
- PRAVILNIK O ROKOVIMA ČUVANJA POSLOVNE DOKUMENTACIJE I ARHIVSKOG GRADIVA
- ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA


DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA REGULIRANA JE SLJEDEĆIM ZAKONIMA:

- Zakon o ustanovama
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima
- Zakon o obrazovanju odraslih
- Zakon o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13)
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije


FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠTAJI:

- OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. i 2020. GODINU
- FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. i 2020. GODINU
- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.1.2018. DO 31.3.2018.

- GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.
- BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2017.
- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.1.2017. DO 30.6.2017.
- BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 1.1.2017. DO 30.6.2017.
- I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2017.
- FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2017.

- IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
- FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2016.
- OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2016.
- OBRAZAC I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2016.
- OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2016.

- GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016.
- BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2016.
- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.1.2016. DO 30.6.2016.
- BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 1.1.2016. DO 30.6.2016.

- GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015.
- BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2015.
- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.1.2015. DO 30.6.2015.
- BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 1.1.2015. DO 30.6.2015.

- GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.
- BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2014.
- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.1.2014. DO 30.6.2014.
- BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 1.1.2014. DO 30.6.2014.


OSTALI DOKUMENTI

- I. izmjene Plana nabave za 2018. godinu
- Plan nabave za 2018.
- Plan nabave za 2018. - nevažeći
- Izmjene plana nabave za 2017.
- Plan nabave za 2017.
- Ažurirana procedura naplate prihoda
- Procedura naplate prihoda
- Izmjene plana nabave za 2016.
- Plan nabave za 2016.
- Izmjene plana nabave za 2015.
- Plan nabave za 2015.
- Plan nabave za 2014.
- Izvješće o radu 2012.
- Izvješće o radu 2013.
- Izvješće o radu 2014.
- Izvješće o radu 2015.
- Izvješće o radu 2016.
- Izvješće o radu 2017.


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovi članka 36. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica i članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica odredio je službenu osobu ovlaštenu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenika za informiranje).

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Pisani zahtjev podnosi se na adresu Starogradska 1, Koprivnica te putem elektronske pošte na educa@pou-kop.hr, a usmeni zahtjev se podnosi službeniku za informiranje na zapisnik.

Službenica za informiranje:
Irena Babić, dipl. oec.
stručna suradnica u obrazovanju odraslih
Starogradska 1 (''Domoljub'')
48000 Koprivnica
Tel. 048/621 106
Fax 048/621 117
e-mail: educa@pou-kop.hr

- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Odluka o određivanju službenika za informiranje
- Zahtjev za pristup informacijama
- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
- Izvješće o provedbi ZPPI za 2013.
- Izvješće o provedbi ZPPI za 2014.
- Izvješće o provedbi ZPPI za 2015.
- Izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
- Izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV)
- Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (PDF)
- Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (CSV)


Zgrada fakulteta.